I en tid då internet fullständigt svämmar över av olika typer av lånemöjligheter ökar också risken att människor skuldsätter sig på ett osunt sätt. Därför har politiker på senare tid sett över nya belåningsmetoder. Eller egentligen är de inte nya utan traditionella, men med hjälp av internet kan de användas […]

Continus reading  

För att transpersoner ska kunna genomföra könsbekräftande vård krävs en fastställd diagnos inom könsdysfori. Det är viktigt att alla oavsett juridiskt kön kan få bröstförstoring vid behov, men då krävs också aktiva politiska beslut. Det har vid många tillfällen förekommit diskriminering mot transpersoner som behövt könsbekräftande vård, vilket visar på […]

Continus reading  

Lobbying är ett begrepp som kanske framförallt förknippas med amerikansk politik, men det förekommer även inom EU. Enkelt beskrivet kan lobbying sägas vara politiska påtryckningar i organiserad form, som utförs av PR-konsulter eller andra med liknande kompetens, på uppdrag av olika intressegrupper i samhället. Att arbeta med lobbying innebär bland […]

Continus reading  

Hur olika de svenska partiernas ideologi än kan te sig när de debatterar mot varandra, verkar de alla vara eniga om en sak när det är dags för val, nämligen att de är humana partier. Det verkar i alla fall deras valkampanjer tyda på, som alla har slående lika budskap, […]

Continus reading  

Retorik är ett viktigt redskap för alla politiker, oavsett agenda och politisk ideologi. Retorik är konsten att tala, och kanske mer specifikt, konsten att tala väl. När man nämner retorik idag tänker de flesta framförallt på politikers tal, eller politiska debatter, men retoriken har funnits sedan antiken, och hade stor […]

Continus reading  

Just ordet politik är något som härstammar från grekiskan och dess betydelse är från början “statskonst”. Kanske är detta en mycket passande liknelse och betydelse för detta annars mycket komplicerade ord och begrepp. Här handlar det ju egentligen om att ha alla de kunskaper och den talang som behövs för […]

Continus reading  

  Då det gäller humanism så är detta ett stort begrepp inom dagens politik, och något som en del anser vara nödvändig medan andra ser det som ett hot mot det svenska samhället. För att förstå vad humanism egentligen är så måste först och främst detta ord förklaras. Humanism är […]

Continus reading  
eblog-lite