Solpaneler kan hjälpa till att utjämna sociala skillnader genom att göra det möjligt för människor att generera sin egen elektricitet, även om de inte har tillgång till traditionella kraftkällor eller inte har råd att betala höga elräkningar. Detta kan leda till ökad självständighet och minskat beroende av stora, centraliserade elbolag. […]

Continus reading  

Arbetar du med politik på ett eller annat sätt? Då är det smart att ha kontoret innanför tullarna. Hitta ett kontor på ett kontorshotell i centrala Stockholm så är det lätt att vara med där de viktiga besluten tas. Hyr kontor på kontorshotell Idag är det många egenföretagare, men även […]

Continus reading  

När det kommer till humanism i samhället är detta något som ofta brukar förknippas med politiker och organisationer som hjälper till i olika delar av samhället. Men i själva verket finns det också stora möjligheter för företag att vara humanistiska. Dock tycker många att företag endast är vinstdrivande och bara […]

Continus reading  

Fångarnas dilemma är ett minst sagt klassiskt problem inom spelteorin som har mycket att säga om mänsklighetens kollektiva utmaningar. Dilemmat visar på ett enkelt sätt hur vi allihop kan agera rationellt på individnivå och hur det kan ge ett sämre utfall för oss alla på kollektiv nivå. Ett dilemma kan […]

Continus reading  

Sättet att se på individen kontra gruppen i ett samhälle kan skilja sig ganska radikalt beroende på var man befinner sig i världen, vilket politiskt styre som gäller och vilken kulturell bakgrund som råder. Även hur man står i förhållande till sina grannländer kan spela roll där goda relationer ofta […]

Continus reading  

Ett av politikerns största vapen är huruvida han eller hon kan uttrycka sig på ett sätt som attraherar röster. Det finns många exempel på politiker som genom god retorisk förmåga kunnat komma undan med en hel del fiffel och skandaler och med sina ord kunnat erhålla förlåtelse från sina supporters. […]

Continus reading  

En väldigt viktig fråga för demokratin är huruvida vanliga medborgare fullt kan förstå politiken. Rösträtten i demokratin bygger på tanken att alla medborgare har rätt att bestämma över den stat under vilken de är medborgare. Men redan tidigt i debatterna kring demokratin fanns det en insikt i att förståelsen för […]

Continus reading  
eblog-lite