Vad är lobbying?

Lobbying är ett begrepp som kanske framförallt förknippas med amerikansk politik, men det förekommer även inom EU. Enkelt beskrivet kan lobbying sägas vara politiska påtryckningar i organiserad form, som utförs av PR-konsulter eller andra med liknande kompetens, på uppdrag av olika intressegrupper i samhället. Att arbeta med lobbying innebär bland annat att man idkar ständigt pågående omvärldsbevakning, att man genomför statistiska undersökningar, att man beställer rapporter eller att man mobiliserar gräsrötter. Alla dessa metoder används för att avgöra när de politiska processerna som leder fram till ett beslut i en fråga är som mest mottagligt för påtryckningar, och vilka personer som har mest inflytande i processen och således är de som bör bli föremål för påtryckningarna.

Lobbying har hittills varit mycket begränsat i Sverige, vilket till stor del har berott på att de politiska partierna redan har haft starka band till olika samhällsorganisationer (till exempel Socialdemokraterna och LO, Lantbrukarnas Riksförbund och Centerpartiet samt näringslivet och Moderaterna). Dessa band börjar dock försvagas, och i takt med detta kan lobbying komma att få en större roll i svensk politik.

Om du själv bedriver en lobbygrupp eller försöker påverka en viss politisk fråga, gäller det att samla på dig kapital för att kunna ordna de påtryckningsmedel som nämndes ovan. På Helioworks.se kan du enkelt hitta mötesrum i Stockholm, så att du på ett smidigt sätt kan träffa både likasinnade och potentiella investerare.

eblog-lite