Olika frågor gällande humanistisk politik

 

Egentligen kommer det inte att finnas en möjlighet att ta ut separata frågor som rör den humanistiska politiken. I det fallet skulle det då bli de grundläggande reglerna att alla människor har lika värde, och att det ska värnas om de äldre, sjuka och alla de barn som finns. Alla ska också visa respekt inför varandra, vilket alla idag vet absolut inte fungerar. Om något speciellt ska tas fram när det rör sig om humanism i politiken så skulle de största frågorna där röra sig om flykting politiken samt om alla de olika välfärdsfrågor som finns rörande vård och omsorg.

Dessa frågor är under en daglig debatt i nyheter och tidningar, och det finns egentligen inte något parti inom politiken som idag vet hur folket ska kunna enas. Här provar alla sin egen medicin och ser hur det går. Det svåraste idag är just den stora fråga som rör invandringen i Sverige. Här kommer de största problemen att finnas rörande hur det ska gå till att vara humanistisk samtidigt som det inte går att skapa missnöje genom att tömma landets resurser enbart till detta ändamål.

eblog-lite