Vad händer om inte politiken är tillräckligt human?

En politiker arbete handlar till en stor del om att prioritera med de resurser som skattebetalarna har gett dem befogenhet att fördela. Politiker förväntas inte bara att upprätthålla de saker som vi anser viktiga, utan även att utveckla samhället mot de mål som vi väljare har satt ut. Men ibland måste politiker göra svåra val. Vårt samhälle har inte obegränsat med resurser och under vissa perioder har vi än mindre än vi vanligtvis har. Då är det särskilt viktigt att våra prioriteringar är på plats, så att ingen av samhällets viktigaste och mest betydande funktioner går förlorade. Tyvärr är det ibland exakt det som händer. Välfärdssamhället har många kostsamma men livsnödvändiga tjänster, och i tider av ekonomiska besvär kan det lätt bli så att till exempel polisen systematiskt får uppleva underbudgetering vilket leder till mer och mer besparingar. När detta sker över flera viktiga samhällstjänster kan folk känna sig mindre trygga i samhället.

Sjukvården och politik

En av de samhällstjänster som har behövt skära ner på sin verksamhet är vården. Detta är olyckligt, då de flesta av oss nog håller med om att vården är den viktigaste tjänsten som välfärdssamhället tillhandahåller. När vården lider av underbudgetering börjar problemen kanske först visa sig bland personalen. Men systematisk underbemanning påverkar vårdens kvalité på en väldigt djup nivå. För det första kommer arbetsbördan öka på de som arbetar i vården. Detta kan i sin tur ha konsekvenser på kvalitén på deras arbete, och i det långa loppet kan det driva kompetenta vårdare av olika slag att söka andra arbeten. Men lika viktigt är det faktum att underbemanning innebär längre och längre vårdköer. Eftersom många människor har svåra och akuta sjukdomar är långa vårdköer inte bara ett hot mot den höga kvalitén vi söker efter i den svenska sjukvården, utan i värsta fall kan det leda till att patienter dör i vårdkön. Vi måste därför fråga oss själva hur mycket vi kan tillåta politikerna att dra ner på sjukvården, och om det ens är möjligt att undvika det.

En humanare politik?

Många menar att i sina desperata försök att balansera budgeten har politiker blivit mindre och mindre humana. Besparingarna på vården har nu börjat kosta liv, och vi ser ännu ingen förbättring. I en tid där kommuner tycks ha råd med att bygga enorma gallerior och där skattesänkningar blivit en del av den politiska vardagen kan vi fråga oss varför sjukvården och andra viktiga samhällsfunktioner hamnar efter. Sanningen är att politikerna har prioriterat pengarna till annat, vilket lämnat välfärdssamhällets mest vitala funktioner i fara. Många vill idag se en mer human prioritering av de statliga utgifterna, vilket innebär att vård och bistånd till våra medborgare borde hamna mycket högre på i stan än till exempel pråliga gallerior. Men om vi inte göra någonting, och politiken blir mer human kommer du kanske i framtiden behöva ta ett lån på Enklare.se för att ha råd med din sjukvård. Denna framtid verkar mer sannolik var dag.

eblog-lite