När politik och humanism kombineras

 

Något som är helt sant och något som alla hela tiden ser, är att humanismen och dagens politik har mycket att göra med varandra. Detta kommer du inte ens att behöva vara politiskt intresserad för att uppfatta, utan det enda du behöver göra är att lyssna på nyheter och läsa tidningar. Här kommer du alltid att vara den som finns någon som påpekar att olika beslut eller regler strider mot de humanistiska värderingarna som ligger djup förankrade i den svenska hågen. Om detta är rätt eller fel är det ingen som vågar diskutera om, då det skulle vara att ställa sig i skottgluggen för många anfall från alla håll i samhället.

Något som också kommer att vara nödvändigt är att politiken och humanistiska värderingar kombineras med varandra. detta för att det ska kunna skapas ett samhälle där alla kan leva fritt och säkert. Dock är det idag det motsatta resultatet som sker i många svenska stora städer. Här har humanismens värderingar tagit så stora proportioner så att dessa hotar att stjälpa alla de olika regler och lagar som finns i samhället. I det fallet är det då dags att fråga sig vad som är bäst. Ett laglöst samhälle byggt enbart på humanismens värderingar, eller ett samhälle byggt på lagar och regler i balans med humanismens värderingar? Naturligtvis blir svaret från alla, att det sista blir det som fungerar.

Idag är det dock svårt att få det och fungera, då allt i samhället har nått en punkt där det många gånger talas om att vara humanistisk, och det som sedan blir resultatet är ett våldsamt eller antihumanistiskt svar. Här är det mycket som måste arbetas med så att samhället kommer på fötter igen.

eblog-lite