Allmänt om politik

Just ordet politik är något som härstammar från grekiskan och dess betydelse är från början “statskonst”. Kanske är detta en mycket passande liknelse och betydelse för detta annars mycket komplicerade ord och begrepp. Här handlar det ju egentligen om att ha alla de kunskaper och den talang som behövs för att styra ett helt land. Detta skulle ju då kunna kallas för en konst, då det många gånger verkar vara svårt att få merparten av alla människor i ett land att dra åt samma håll i stacken. Hur som helst så står ordet politik för mycket och det finns massor med olika saker att behandla inom detta område, där ju konsten att sköta staden eller landet inte spelar så stor roll.

Inom politiken ryms allt det som ska handla om det allmänna livet. Inom det allmänna livet samlas allt från kommuner och eventuella stater/län till alla de olika mellanstatliga organisationer och delar som kan finnas. Rent ut sagt skulle det gå att säga att politik är en rad olika diskussioner och beslut som måste tas. Dessa handlar då om offentliga angelägenheter samt organisatoriska och statliga funktioner. Här kommer det då på ena sidan vara de som har makten efter ett val och hela tiden försöker få igenom sina förslag, medan det på den andra sidan står det som kallas för opinionen.

Det fokus som läggs inom politiken berör oftast det som kallas för olika intressegrupper. En intressegrupp kan då i det läget vara mycket liten och behandla en fråga, eller så kan den stora intressegruppen vara oppositionsblocket som hela tiden försöker tippa över makten på deras sida under en period av regeringsmakt. Numera har ordet politik blivit en term rörande statsvetenskap som styr alla de olika processer och den taktik som används för att fatta olika beslut baserade på merparten av den folkopinion som hela tiden finns tillhands när det är dags att ta ett beslut.

Inom politiken finns det olika ideologier som står till grund för det som olika partier och intressegrupper vill förmedla gällande information som ska leda till flera anhängare. Något som har blivit en mycket stor ideologi för nästan alla dagens partier är humanismen. Detta är något som är både till nytta och förtret. Utan att ha en humanistisk politik finns det inget parti som klarar sig, medan andra menar att detta begrepp har fått en för stor plats i politiken. Hur som helst så finns det många flera ideologier och det är just dessa som gör att de olika partierna skiljer sig åt. Här handlar det inte så mycket om vad som behöver göras för att Sverige ska klara sig, för detta finns det bara ett svar på. Det svaret är skötas på rätt sätt.

eblog-lite