Allmänt om humanism

 

Då det gäller humanism så är detta ett stort begrepp inom dagens politik, och något som en del anser vara nödvändig medan andra ser det som ett hot mot det svenska samhället. För att förstå vad humanism egentligen är så måste först och främst detta ord förklaras. Humanism är ett ord som står för det mänskliga och att vara mänsklig. Här finns det då något som uppdelar detta i så kallad tidig humanism, som förmodligen alla kan förstå sig på och förlika sig med. Efter detta har det kommit något som kallas för nyhumanism, och det är just detta som har fått ett starkt fotfäste i dagens politiska beslut, vilket då skapar irritation från många, men även mycket älskad av många andra.

Inom nyhumanismen ingår det tre olika grupper som kallas för sekulär humanism, religiös humanism och slutligen transhumanism. Inom detta område kommer även olika saker som individualism samt pedagogik och psykologi vara mycket viktiga ingredienser. Gemensamt för alla det olika typerna som har nämnts är att humanismen i alla lägen har en stark grund i tron på de mänskliga rättigheterna samt även för många ska omfattas av en ständig och universell moral. När det nu finns så många som vill vara på den positiva sidan och vara humanistiska och positiva till alla olika människor och folkgrupper, så kommer det naturligtvis att finnas alla de som inte är så positiva till allt som detta ger samhället.

I det fallet talas det då om en kritik mot humanismen och något som beskrivs som antihumanism. Att vara den som står på den antihumanistiska sidan är idag inte alls något som anses positivt, då flertalet människor har anslutit sig till den positiva sidan. Här kommer du då att räknas som en dålig och oförstående människa av många. Detta oberoende om det visar sig att du egentligen faktiskt hade rätt. Även alla de som uttalar sin kritik mot humanismen kommer att stå i skottgluggen vid varje uttalande. Hur som helst har humanismen stark anknytning med politiken, och här är det hela tiden en strid mellan olika partier rörande deras moraliska och humanistiska värderingar. Kanske är det just inom detta område som den största av den moderna pajkastning inom politiken idag äger rum. I vilket fall är det alltid något som tas upp i olika debatter.

eblog-lite