Humanism, politik och retorik

Retorik är ett viktigt redskap för alla politiker, oavsett agenda och politisk ideologi. Retorik är konsten att tala, och kanske mer specifikt, konsten att tala väl. När man nämner retorik idag tänker de flesta framförallt på politikers tal, eller politiska debatter, men retoriken har funnits sedan antiken, och hade stor betydelse långt innan dagens partiledardebatter sändes på tv. Det var till exempel Aristoteles som myntade den mest kända definitionen av retorik, nämligen ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”.

När det gäller humanism finns det två sidor av retoriken. Förespråkarna för humanism identifierar till exempel ofta den retorik som deras motståndare använder som en ”vi-och-dem-retorik”, det vill säga en retorik som syftar till att dela upp människor i grupper och skapa en känsla av främmandeskap mellan dem. Motsatsen till detta kan sägas vara en retorik som betonar att alla är människor, oavsett etnicitet, kulturell bakgrund eller andra skillnader, och därför ska behandlas som människor.

Det är dock inte bara politiker som har nytta av retorik – det är något som alla i samhället kan ha fördel av. Att vara en god retoriker innebär ju att man har kraften att informera och övertyga, och det är en egenskap som krävs i många situationer i livet, från skolans grupparbeten till den första arbetsintervjun och presentationer på jobbet. Om du känner att du skulle behöva förbättra din presentationsteknik kan du gå en kurs i ämnet hos Advantum Kompetens. Då kommer du att kunna tala inför människor med självsäkerhet och tydlighet, vilket kommer att hjälpa dig inte bara på jobbet, utan i alla aspekter av ditt liv.

eblog-lite