Valkampanjer om humanism

Hur olika de svenska partiernas ideologi än kan te sig när de debatterar mot varandra, verkar de alla vara eniga om en sak när det är dags för val, nämligen att de är humana partier. Det verkar i alla fall deras valkampanjer tyda på, som alla har slående lika budskap, något som Svenska Dagbladet noterade inför valet 2014.

De såg till exempel att Moderaternas slogan inför valet, ”Alla behövs”, också användes av Socialdemokraterna, som väl kan sägas vara så långt från Moderaterna som går på den politiska skalan, undantaget Vänsterpartiet.

Även inom Alliansen har man dock konkurrerat om humana slogans. Kristdemokraterna valde till exempel sloganen ”Ett mänskligare Sverige” inför valet 2010 – ett uttryck som Folkpartiet hade på valaffischerna redan 1998. Ett snarlikt uttryck, ”För ett mänskligare samhälle”, hade dessutom använts av Folkpartiet redan 1970. Kanske var det därifrån som Socialdemokraterna fick inspiration till sitt ”Ett mänskligt Sverige också imorgon” från 1991.

Många vill med andra ord göra anspråk på att föra en human politik. Om man verkligen vill bedriva en valkampanj som gör skillnad för människor, och inte bara är tomma ord, ska man dock se till att följa upp orden med handling. Istället för att dela ut pins och godis kan partierna till exempel låta skapa en reflexväst med tryck av partiets logga, och dela ut dessa – reflexvästar räddar ju faktiskt liv om vintern, och något humanare än att rädda liv finns knappast.

eblog-lite