Fångarnas dilemma

Fångarnas dilemma är ett minst sagt klassiskt problem inom spelteorin som har mycket att säga om mänsklighetens kollektiva utmaningar. Dilemmat visar på ett enkelt sätt hur vi allihop kan agera rationellt på individnivå och hur det kan ge ett sämre utfall för oss alla på kollektiv nivå.

Ett dilemma kan det också vara att ordna med en begravning när någon närstående dött. Lova Begravning är en familjeägd begravningsbyrå som ser en stolthet i att kunna erbjuda ett personligt bemötande. Med lång erfarenhet av branschen kan de hjälpa dig igenom vad som kan vara ett av ditt livs svåraste perioder. De hjälper dig gärna med allt från rådgivning om hur begravningen ska utformas till juridiska svårigheter. Vänd dig till dem om du är ute efter en begravningsbyrå i Malmö.

En enkel variant av dilemmat

Det här är en möjlig variant av fångarnas dilemma. Utgångspunkten är alltid att det handlar om två brottslingar som åkt fast efter att de begått ett brott tillsammans. Var och en förhörs separat och får ett val: välj att vittna mot din kumpan eller var tyst. Det är i det här skedet som det blir intressant. Om fånge 1 vittnar mot 2 och 2 är tyst blir 1 fri, och 2 får sitta tio år i fängelse. Omvänt om 2 vittnar mot 1. Om ingen av de två säger något får de båda sitta sex månader i fängelse. Om båda vittnar får båda sitta tre år.

Det smarta här ligger i hur de potentiella straffen avvägts mot belöningarna. Det mest rationella för båda två är om båda tiger – de får ju då båda lägst straff. Men om en av dem erkänner samtidigt som den andra håller tyst, då blir ju den som erkände helt fri. Vilket såklart gör det lockande att erkänna i förväntan att den andre ska hålla tyst av ren självbevarelsedrift. Av samma anledning är risken hög att båda erkänner, med följden att båda då får sitta tre år i fängelset.

Exempel för miljöproblemen

Fångarnas dilemma kan användas för att beskriva mängder av problem som involverar två eller flera aktörer. Idag är det kanske mest relevant när vi pratar om miljöproblemen. Till exempel fungerar fångarnas dilemma som en liknelse som visar att alla länder skulle vinna på att sänka sina utsläpp samtidigt som de förlorar på det om de är ensamma om att göra det.

Funkar också som ett spel

Modellen som utgör fångarnas dilemma uppfanns av vetenskapsmän på Rand Corporation under 60-talet. Det var dock år 1978 som man började genomföra ambitiösa experiment avsedda att få fram svar på hur man löser fångarnas dilemma. Som ett “vanligt” spel. I en lång serie experiment kom man fram till att det bästa var att spegla motståndaren – det ledde så gott som alltid till det bästa utfallet för en själv.

eblog-lite