Politikens skönhet eller skönheten bland politiker

Får verkligen den som är snygg många fördelar tack vare utseendet och vad som upplevs attraktivt? Jo, det håller nog de flesta med om. Och det handlar inte endast om en känsla utan det finns en del personer som menar att så är fallet. En av dem är Niclas Berggren, som är nationalekonom. Enligt honom så finns det en tydlig korrelation mellan att vara vacker och att man har en hög inkomst och kan ta tillfället i akt att investera i saker som fastigheter i https://tessin.se/ – och tvärtom, de som är mindre vackra tjänar mindre pengar.

Vackra personer brukar vara mer populära och träffa flera partners, men även få bättre betyg, bättre jobb och alltså högre löner. Men det finns förstås inte något magiskt samband mellan skönhet och intelligens som förklarar de högre betygen.

Detta kan faktiskt även påverka politiken. Vackra politiker kan få flera röster, även om det kanske inte är den mest avgörande faktorn för alla väljare. Kanske är det tur att vi i Sverige främst har partier som vi röstar på och inte storslagna personvalskampanjer, även om partiledarna ju delvis blir partiernas omslagsmän respektive kvinnor.

Halo-effekten

Det hela har i grunden med psykologi att göra. År 2000 gjorde en amerikansk psykologiprofessor vid University of Texas at Austin en forskningsöversikt. Den visade att skönhet var något som belönades allmänt. Förklaringen består i att människor brukar tillskriva en vacker människa andra positiva egenskaper, som trevlig eller intelligent, eller varför inte duktig. Att tillskriva en person som är duktig inom ett område goda egenskaper, även inom andra områden, brukar kallas för halo-effekten. Att vackra människor upplevs som trevliga leder kanske i sin tur till att de behandlas bättre och blir trevliga tillbaka, och därmed upplevs som trevligare.

Nu har den svenska nationalekonomen tittat på samma sak ur ett mer politiskt perspektiv. Han och hans kollegor har tittat på samband mellan röster och skönhet bland politiker. De lät över 10 000 människor från flera olika länder, som Sverige, Finland, Australien och USA ge betyg till ett antal politiker på en skala från ett till fem. Politikerna som bedömdes var dock inte svenska politiker utan finska. Sedan analyserades statistiken och det visade sig att det fanns ett tydligt, statistiskt samband. Ju högre poäng de finska politikerna fick vad gäller deras skönhet, desto fler röster hade de även fått av väljarna.

Slutsatser

Sedan går det förstås att dra olika slutsatser kring det. Väljer väljare människor som är vackra just för att de är vackra och tillskriver vackra människor fler positiva egenskaper? Är ett vackert leende eller en skön yta mer förtroendeingivande än en politiker som inte är lika snygg? Eller handlar det om att vackra människor i tidigare skeden av livet innan de blir politiker får det enklare, vilket sedan gör att de vågar mer och lyckas prestera bättre och nå längre inom politiken?

Det visade sig också att högerpolitiker ansågs snyggare än vänsterpolitiker i undersökningen med finska politiker. Kanske har det att göra med att vackra människor som tjänar mer pengar i större utsträckning söker sig till högerpolitik, menar Niclas Berggren.

eblog-lite