Varför är individen så viktig?

Sättet att se på individen kontra gruppen i ett samhälle kan skilja sig ganska radikalt beroende på var man befinner sig i världen, vilket politiskt styre som gäller och vilken kulturell bakgrund som råder. Även hur man står i förhållande till sina grannländer kan spela roll där goda relationer ofta leder till ökad frihet för individerna medan dåliga kan leda till ett större grupptänkande.

Ekonomi är en annan viktig faktor då en god sådan öppnar möjligheter för självförverkligande och egna preferenser och man kan konstatera att i länder där politiken är mer humanistisk kan folk studera och välja sina egna karriärer. I Sverige idag kan man själv råda över vad man vill göra i livet och när det kommer till de privata finanserna går det att på egen hand ta hand om dem. Exempel på det är självdeklaration, studiemedel och möjligheten att ta lån och har man eget företag så kan man välja att frigöra likviditet med hjälp av smarta och effektiva fakturaköp så att man till exempel kan investera mer eller betala sin personal i tid. Det kan synas som självklarheter men om man hade bott i ett land där endast gruppen räknas hade man haft mycket mer begränsade valmöjligheter.

Historiska diskussioner

Hur ett samhälle skall styras har diskuterats sedan urminnes tider och genom att läsa historia kan man se hur olika politiska strömningar och idéer påverkat individernas rättigheter. I antikens

Aten började man på 400-talet f.Kr. experimentera med det vi idag kallar för demokrati, där alla fullvärdiga medborgare fick fatta beslut i alla möjliga frågor som gällde styret. För första gången fick den lilla rösten höras i det stora sammanhanget, och det gav individen en känsla av att spela roll. I det närliggande Sparta tyckte man att detta var rena rama vansinnet, då man som krigarsamhälle ansåg att den enskilda personens enda syfte var att tjäna det stora hela. Där var det ett slags kommunalråd som bestämde vilka spädbarn som fick leva eller dö, vad man skulle äta och hur man fick roa sig.

Vid första anblicken skulle man kunna tycka att den athenska metoden verkade mer sympatisk än den andra, men skrapar man lite på ytan upptäcker man snart att det inte riktigt var så enkelt. Genom att fokusera mer på individen blev athenarna ganska arroganta och man bestämde att kvinnor inte skulle få rösta eller ens vistas utomhus utan att vara heltäckta då man inte ansåg att de var fullvärdiga medborgare. I Sparta levde kvinnorna däremot fritt då staten inte var intresserad av kön utan vilka invånare som skulle kunna blir de bästa krigarna.

Det är ett ofrånkomligt faktum att alla människor ser på sitt samhälle med individuella ögon, erfarenheter och funderingar och det är omöjligt att få alla att tänka på samma sätt. Därför är det alltid viktigt att hålla en öppen dialog och kunna se saker och ting från olika synvinklar.

eblog-lite