Arbeta som landstingspolitiker

Om du är politiskt intresserad och dessutom intresserad av frågor inom hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regionplanering kan ett uppdrag som landstingspolitiker passa dig. Ett landsting består av flera vanliga kommuner som ska samordna särskilda frågor som berör en större del av befolkningen i just det området. Hälso- och sjukvården är det största området inom landstingspolitiken och innefattar vårdcentraler och sjukhus. De har hand om somatisk och psykosocial primär- och specialistvård. Där behövs många professioner, bland många andra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter. Alla dessa professioner i sig har ofta specialistutbildningar av olika slag, till exempel inom så olika verksamheter som förlossning, akutsjukvård och psykiatri. Trafiken är en viktig del att samordna inom ett landsting och de delar som faller inom regionplanering kan bestå av till exempel kultur och andra strategiska frågor som berör större delen av befolkningen inom det aktuella landstingsområdet. Alla de här frågorna kräver genomtänkta politiska och demokratiska beslut.

Att vara med i tiden

Som politiker i ett landsting gäller det att hela tiden vara i framkant och följa med i den samhälleliga utvecklingen. Det är viktigt att ständigt se till att alla som bor i området har möjlighet att få samma kvalitet i till exempel vården som erbjuds. För detta ändamål kan man för närvarande se stora fördelar med mobila landsting . Landstinget i Blekinge fick 160 miljoner kronor för att kunna utveckla denna tanke och omsätta det i verklighet. Under en period av fem år skulle landstinget göra förändringar i organisationen så att den skulle kunna erbjuda patienterna en vård närmare dem. Redan efter några månader kunde landstinget konstatera att de hade uppnått att all personal i de mobila teamen hade möjlighet att nå journaler via bärbara datorer. Det betydde att personalen vid hembesök kunde se information i journalerna och skriva medicinlistor på plats hos patienterna. Men det finns mycket mer arbete som behöver göras för att allt ska bli bra och patientsäkert. Inte minst måste tekniken fungera så att den är lätt att använda och fungerar enligt lagar och förordningar.

Säker vår för alla

För att alla patienter i hela landet ska få lika och säker vård är det viktigt att hela tiden uppgradera metoder och idéer som stämmer väl överens med forskning och beprövad erfarenhet. I ett landsting krävs att det finns politiker som står för hållbara visioner och som ställer sig i framkant. Men de klarar sig inte utan sin personal, som måste vara välutbildad och kompetent för att patienterna ska få rätt vård och behandling. De landsting som behöver hjälp med att få rätt personal till alla sina varierande verksamheter kan ta hjälp av bemanning Stockholm för sjuksköterskor och läkare. De kan matcha rätt vård till de arbetsplatser där det behövs kompetent personal med adekvat utbildning. Som landstingspolitiker är du ansvarig för att verksamheten fungerar och uppfyller den kvalitet som lagen föreskriver och som patienterna förtjänar. Det är viktigt att befolkningen i ett landstingsområde känner förtroende för att de folkvalda politikerna bedriver en ansvarsfull verksamhet.

eblog-lite