Är omvärldens politik lika human som den svenska

När den svenska politiken ska jämföras gällande humana frågor, humanism och humanitet så kommer det att finnas en stor mängd länder i värden som säger att det hela har gått över styr. Här anses idag Sverige vara ett av de länder som har det största problemet med frågor som rör humanism i kombination med politiken. I mångas ögon anses Sverige och svenskarna idag vara ett mycket svagt folk som inte riktigt har den kontroll som krävs för att styra sitt eget land.

För det mesta rör sig då dessa frågor återigen om invandringen och flyktingpolitiken, där Sverige har som ståndpunkt att hjälpa i stort sett alla som har ett behov av deras hjälp. Om detta är rätt eller fel och om det egentligen är det som skapar de olika andra problem som finns i samhället, står egentligen oklart. Naturligtvis är det så att de som står utanför den stora humana skaran skyller allt på detta, medan de som står för den humanistiska politik som förs tycker att detta är bra och mångkulturellt. Här ses det då istället som något mycket positivt och bra som berikar svenskarna.

eblog-lite