Vad händer när politiken blir för human?

 

På många platser kan det idag ses vad som händer med politiken när denna blir för human. Om det som händer och resultatet av detta är rätt eller fel finns det inget svar på. I det humanistiska synsättet är det naturligtvis fel, men det är också det synsättet som i grunden har skapat situationerna och de klyftor som finns mellan folkgrupper i Sverige. Här handlar det då om invandringen och flyktingpolitiken.

I och med att Sverige är ett av de länder i Europa, och övriga världen, som tar emot mest flyktingar och invandrare per år per capita så har detta blivit ett problem. Detta är då resultatet av en för humanistisk politik som drivits i flera år. Nu är det inte något fel på att ett land blir mångkulturellt, utan felet ligger istället i makthavarnas position att inte se att dessa kan tas om hand på ett bra sätt. Detta leder då till våld och kriminalitet istället.

eblog-lite