Statens budget

Pengar och en miniräknare

Statens budget är den årliga budget som antas av landets riksdag. Den innehåller det kommande kalenderårets statliga inkomster och utgifter. Inkomsterna kommer från skatter på kapital, konsumtion och arbete. Sveriges stat har även inkomster i form av bidrag från EU och från återbetalningar av lån. Utgifterna delas in i 27 områden som fördelas över Regeringskansliets 11 departement. De består av sådant som bidrag till landets kommuner, avgifter till EU samt de Kungliga Hovstaterna. Budgetarbetet pågår under i princip ständigt i Finansdepartementet, det är endast i juli som det tas en paus. Man tar fram prognoser, årsredovisningar och budgetunderlag från myndigheter. Regeringen lägger fram den ekonomiska vårpropositionen (den så kallade VÅP:en) i april och lämnar en budgetproposition till Riksdagen i september. När budgetpropositionen behandlats och oppositionen lagt fram alternativ så tar Riksdagen beslut om anslag till budgeten och myndigheterna får i uppdrag att verkställa den.

När staten lånar pengar

En man som läser finansnyheter

Det är Ekonomistyrningsverket (ESV) som månatligen redovisar den svenska statsbudgetens utfall. När staten behöver låna pengar så är det Riksgälden som fungerar som mellanhand genom att sälja statspapper (framförallt obligationer). Hur mycket man lånar beror på huruvida det är överskott eller underskott i statsbudgeten. Vid ett underskott lånar Riksgälden pengar och statsskulden ökar. Vid ett underskott betalar man till baka eller amorterar l lånen och då ökar statsskulden. För privatpersoner är det tack och lov enklare att ta hand om budgetunderskott. Till skillnad från regeringen kan du söka lån på freedomfinance.se/ och snabbt täcka dina oförutsedda utgifter.

Komplett information om statsbudgeten

Hut stor är statsbudgeten? För 2018 baseras den på inkomsterna under budgetåret som förväntas uppgå till 1043 miljarder kronor och utgifterna som förväntas vara 999 miljarder kronor. Budgetsaldot blir således 44 miljarder kronor. Om detta och mycket annat kan du läsa mer om på Regeringskansliets hemsida. Där finns budgeten utlagd, såväl i en kort översiktlig form som i ett excelark med komplett information. De offentliga finanserna har visat på överskott under de senaste åren, åsikterna om hur överskottet ska förvaltas är olika beroende på vilket parti du frågar.

eblog-lite